Temat: Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony zbiorowych interesów konsumentów jako szczególny model postępowania administracyjnego
Miejsce i data: Warszawa, 13.12.2018 r.
Referent: mgr Tomasz Walczak (doktorant WPiA UAM)

W grudniu 2018 r. odbyło się na Wydziale Zarządzania UW Otwarte Seminarium Doktoranckie (OSD) Pana mgr Tomasza Walczaka, b. pracownika UOKiK, doktoranta WPiA UAM, który pod kierunkiem prof. Wojciecha Piątka (WPiA UAM) i oraz dr Mateusza Chołodeckiego (WPiA UAM) przygotował pracę doktorską nt. "Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony zbiorowych interesów konsumentów jako szczególny model postępowania administracyjnego”. W seminarium wzięli udział m.in. obaj promotorzy, pracownicy UOKiK i prawnicy zainteresowani procedurą w sprawach konsumenckich.