CARS oferuje studia podyplomowe Ochrona Konkurencji i Regulacja w Sektorach Infrastrukturalnych (Antitrust and Regulation in Infrastructure Sectors / ARIS). Pierwsza edycja ruszyła jesienią 2011 roku i zakończyła się w lipcu 2012 r. Koncentrowała się na ochronie konkurencji i regulacji w sektorze telekomunikacyjnym.

Unikalny charakter tych studiów mają zapewnić zarówno ich poznawczo ugruntowany i praktycznie zorientowany program oraz aktywne formy przekazywania wiedzy i umiejętności, jak i wysoka jakość – krajowej i zagranicznej – kadry prowadzącej wykłady ogólne i specjalistyczne oraz warsztaty antymonopolowe i regulacyjne, w tym osób bezpośrednio zaangażowanych po obu stronach procesu antymonopolowego i regulacyjnego.

pdf Podstawowe informacje o studiach podyplomowych: Ochrona Konkurencji i Regulacja w Sektorach Infrastrukturalnych

pdf Dlaczego warto zostać słuchaczem studiów podyplomowych Ochrona Konkurencji i Regulacja w Sektorach Infrastrukturalnych? (2011)

pdf Kwestionariusz osobowy rekrutacji na studia podyplomowe Ochrona Konkurencji i Regulacja w Sektorach Infrastrukturalnych (edycja 2011)

pdfSzczegółowe założenia studiów podyplomowych Ochrona Konkurencji i Regulacja w Sektorach Infrastrukturalnych

pdfRamowy i szczegółowy program studiów podyplomowych Ochrona Konkurencji i Regulacja w Sektorach Infrastrukturalnych (edycja 2011)