Rodzaj szkolenia i tytuł: Warsztaty z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów dla sędziów antymonopolowych z SOKiK i Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz pracowników UOKiK
Zamawiający: Sąd Okręgowy w Warszawie
Zakres: 10 warsztatów (5 x dwa jednotematyczne)
Moderatorzy: dr Piotr Semeniuk (1), Prof. UwB dr hab. Anna Piszcz (2), dr Anna Górczyńska (3), dr Maciej Bernatt (4), dr Maciej Bernatt (5)
Czas trwania każdego warsztatu: 5 h (w okresie od listopada 2015 do czerwca 2016)
Liczba uczestników każdego warsztatu: ok. 12 osób

W latach 2015-2016 zrealizowany został projekt badawczy zamówiony przez przez Sąd Okręgowy w Warszawie (przy współpracy Sądu Apelacyjnego w Warszawie i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Warsztaty, moderowane przez pracownika lub współpracownika CARS, służyły wymianie poglądów i doświadczeń praktycznych sędziów antymonopolowych i pracowników UOKiK w wybranych obszarach prawa ochrony konkurencji i konsumentów, w tym w szczególności w zakresie:
(1) podmiotowego stosowania uokik, w tym koncepcji tzw. single economic unit;
(2) polityki karania;
(3) zmów przetargowych;
(4) kontroli przeszukań;
(5) problematyki dowodowej.