Rodzaj szkolenia i tytuł: Kwestie dowodowe
Zamawiający: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakres: 1 warsztat
Moderatorzy: Sędzia dr hab. Tomasz Szanciło
Czas trwania każdego warsztatu: 5 h (27.10.2016 r.)
Liczba uczestników każdego warsztatu: 12 osób