Rodzaj szkolenia i tytuł: Warsztaty z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów dla sędziów antymonopolowych z SOKiK w Warszawie oraz pracowników UOKiK
Zamawiający: Sąd Okręgowy w Warszawie i UOKiK
Zakres: 10 warsztatów (5 x dwa jednotematyczne)
Moderatorzy: Dr Maciej Bernatt (1 i 4), Prok. Beata Wiraszka-Bereza (2), Dr hab. Monika Namysłowska (3), Dr Tomasz Bagdziński (5)
Czas trwania każdego warsztatu: 5 h (w okresie od listopada 2016 do czerwca 2017)
Liczba uczestników każdego warsztatu: ok. 12 osób