Kancelaria Modzelewska & Paśnik wraz z kancelarią SWKS oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) była organizatorem seminarium pt. Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji, które odbyło się w dniu 18 października 2018 r. na Wydziale Zarządzania UW.

Organizacja seminarium była inspirowana wydaniem w lipcu 2018 r. przez Wolters Kluwer książki pt. Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji. Unia Europejska-Polska.

Wystąpienie wprowadzające poświęcone problemom dystrybucji z perspektywy praktyki UOKiK wygłosił dr Wojciech Dorabialski, dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji UOKiK. Gość specjalny, Sarah Jacques z brukselskiej firmy prawniczej Contrast, zreferowała aktualne wyzwania antymonopolowe dystrybucji z perspektywy europejskiej.

Pierwszy panel seminarium, moderowany przez prof. nadzw. dr hab. Agatę Jurkowską-Gomułkę z kancelarii Modzelewska & Paśnik, poświęcony był kształtowaniu swobody przedsiębiorców w ramach tzw. dystrybucji tradycyjnej. Dr Łukasz Grzejdziak z WPiA UŁ mówił o różnicach między europejskim i amerykańskim podejściem do wertykalnego ustalania cen. Mecenas Małgorzata Modzelewska de Raad z kancelarii Modzelewska & Paśnik przedstawiała złożone zagadnienia współpracy z dystrybutorami multibrandowymi. Mecenas Olga Sztejnert-Roszak z kancelarii SWKS prezentowała problematykę kontroli dostawcy nad dystrybutorem realizowanej poprzez prawo wglądu do ksiąg rachunkowych.

Drugi panel seminarium, moderowany przez dr. hab. Macieja Bernatta z CARS, koncentrował się na specyfice dystrybucji on-line. Mecenas Maciej Syska z Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych analizował zasady współistnienia dystrybucji tradycyjnej i dystrybucji on-line. Mecenas Magdalena Kowalczuk-Szymańska z kancelarii SWKS prezentowała wyzwania dystrybucji za pośrednictwem platform internetowych, a dr Artur Salbert z kancelarii Modzelewska & Paśnik mówił o strategiach dystrybucyjnych w kontekście problematyki geoblokowania.

Seminarium zgromadziło niemal 100 uczestników - przedstawicieli kancelarii prawnych i prawników wewnętrznych przedsiębiorstw.

Dziękujemy wszystkim za udział w tym ciekawym wydarzeniu!

pdf Pełny artykułZaproszenie

pdf Szczegółowy plan wydarzenia

rar Prezentacje

 

CARS

Centrum Studiów
Antymonopolowych i Regulacyjnych

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319