Regionalny oddział ASCOLA na Europę Środkową (pod kierownictwem dr hab. Macieja Bernatta) wraz z CARS zorganizował cykl webinarów mających na celu przedyskutowanie, przedstawicielami krajowych organów ochrony konkurencji, praktykami i naukowcem stosowania prawa konkurencji w Europie Środkowej w czasie COVID-19 oraz wyzwań dla skutecznej ochrony konkurencji w regionie po kryzysie gospodarczym będącym skutkiem Covid-19. Zobacz program.