Zapraszamy do udziału w webinariach nt. stosowania prawa konkurencji UE. W trakcie spotkań omówimy transnarodowe egzekwowanie prawa (9 października), zagadnienia związane z Dyrektywą ECN+ (22 października) oraz egzekwowanie prawa krajowego przez sądy (9 listopada). Seminaria organizowane są w ramach Jean Monnet Network EULEN. Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego (CARS) wraz z Uniwersytetem Bocconi są odpowiedzialne za część projektu dot. ochrony konkurencji. Zobacz program webinariów.