CARS Rail and Public Transport Laboratory at the Faculty of Management, University of Warsaw, started its activity on 17 October 2017. This Laboratory is a specific form of implementing of CARS statutory tasks in private and public transport.

Laboratorium Rynku Pocztowego Laboratorium Transportu Kolejowego i Publicznego Transportu Zbiorowego

Plany działalności Laboratorium Rynku Pocztowego w latach 2016 – 2018 Plany działalności Laboratorium Transportu Kolejowego i Publicznego Transportu Zbiorowego w latach 2016 – 2018

Head of the Laboratory

Cezary BanasińskiDr hab. Cezary Banasiński, Prof. UW
Doctor of Law. Professor at the Department of Comparative Administration Law and Law of Public Economic Activities, Institute of Legal Administrative Theory, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw. Partner at Instytut Prawa Konkurencji (Competition Law Institute) – law firm.
Former President of the Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK). In CARS – Coordinator of the rail transport sector and the Head of the Rail and Public Transport Laboratory.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Co-operators

Tomasz Piotr ChudzinskiTomasz Piotr Chudzinski
Attorney-in-law leading a law firm in Warsaw. Former member of the Legal Unit of the Rail Transport Office. Carring out training courses on railway transport law.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Filip DopierałaFilip Dopierała
Adwokat, radca prawny, założyciel Kancelarii LTA (www.lta.pl) Kancelaria jest podmiotem multidyscyplinarnym i doradza osobom fizycznym oraz podmiotom prawnym w kilku językach. LTA doradza również w branży transportu kolejowego. Z usług Kancelarii korzysta Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Filip Dopierała jest również inicjatorem i założycielem Centrum Arbitrażu i Mediacji Transportu (www.sadarbitrazowy.org) i inicjatorem Spółki Centrum Ekspertyz Prawno-Ekonomicznych (www.CEPE.com.pl) z której usług korzystają podmioty branży prywatnej i publicznej. Jest także założycielem pierwszej i jedynej profesjonalnej whistleblowingowej firmy w Polsce – Linia Etyki (www.liniaetyki.pl). Jest autorem wielu publikacji prawniczych i patronem wielu obecnych adwokatów i radców prawnych.

Łukasz GołąbŁukasz Gołąb
Assistant in the Public Economic Law at the Faculty of Law and Administration, Cardinal Stefan Wyszyński University, member of Competition Law Association).
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dr Marcin KrólDr Marcin Król
jAssistant Professor in Warsaw School of Economics. jest adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. In 2007–2008 was the Head of Economics Division in Rail Transport Office.

Iwona MiedzińskaIwona Miedzińska
Law and Political Sciences. PhD student in Institute of International Law, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw. Also a senior specialist in of the Legal Unit of the Rail Transport Office. Graduated at Centre for the Study of English and European Union Law with „Diploma In English and European Union Law”. Trainee in the European Commission in the framework of the Programme Erasmus Public Administration’. Member of the Polish Society of European Studies.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Marcin TrelaMarcin Trela
Legal advisor. Head of the Legal Unit of the Rail Transport Office. Former member of staff of the Office of Electronic Communications.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Legal opinions

Kwalifikacji finansowania inwestycji dworcowych ze środków publicznych, w tym UE, pod kątem występowania pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE - aktualizacja Assessment of public financing, including EU resources, of the investment in the railway station buildings in the context of the notion of state aid in the meaning of the article 107(1) of the Treaty on the functioning of the European Union – actualization (2017)

Expertise on the consequences of judgment C-512/10 European Commission vs. Poland for tariff-approval proceedings before the Polish Railway Regulator (2013)

 

Publikacje

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny(iKAR) 2018 nr 7 (7)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny(iKAR) 2017 nr 4 (6)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2016 nr 2 (5)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2015 nr 1 (4)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2014 nr 7 (3)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2013 nr 4 (2)

 

Współpraca

Porozumienie o współpracy między CARS a Instytutem Kolejnictwa Współpraca z Instytutem Kolejnictwa (2016)

antymonopolowe ustawodawstwo Porozumienie o współpracy między CARS a UTK

CARS

Centre for Antitrust and Regulatory Studies,
University of Warsaw, Faculty of Management

PL - 02-678 Warsaw, 1/3 Szturmowa St.
website: www.cars.wz.uw.edu.pl (cars English site)

Contact Us

tel. (+48-22) 55-34-126
fax (+48-22) 55-34-001
dziekanat.wz.uw.edu.pl