Z dniem 17 października 2016 r. rozpoczęło swoją działalność – w ramach Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – Laboratorium Transportu Kolejowego i Publicznego Transportu Zbiorowego.

Laboratorium Rynku Pocztowego Laboratorium Transportu Kolejowego i Publicznego Transportu Zbiorowego

Plany działalności Laboratorium Rynku Pocztowego w latach 2016 – 2018 Plany działalności Laboratorium Transportu Kolejowego i Publicznego Transportu Zbiorowego w latach 2016 – 2018

Kierownik Laboratorium

Cezary Banasiński dr. hab. Cezary Banasiński, prof. UW
Dr hab. nauk prawnych. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Zakład Porównawczego Prawa Administracyjnego i Prawa Publicznej Działalności Gospodarczej w Instytucie Nauk Prawnoadministracyjnych, Wydziału Prawa i Administracji UW. Partner w kancelarii Instytut Prawa Konkurencji. B. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).
W CARS jest koordynatorem sektora transportu kolejowego i kierownikiem “Laboratorium Transportu Kolejowego i Publicznego Transportu Zbiorowego” .
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Współpracownicy

Tomasz Piotr ChudzinskiTomasz Piotr Chudzinski
Adwokat. Prowadzi kancelarię adwokacką w Warszawie. Na co dzień doradza klientom w zakresie prawa kolejowego, szeroko pojętego prawa nieruchomości oraz prawa ochrony danych osobowych. Blisko 4 lata pracował w Wieloosobowym Stanowisku ds. Obsługi Prawnej Urzędu Transportu Kolejowego. We wspomnianej jednostce odpowiadał za sporządzanie opinii prawnych z zakresu polskiego i unijnego prawa transportu kolejowego, a także formalno-prawne uzgodnienia projektów rozstrzygnięć Prezesa UTK. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa transportu kolejowego. Publikował również w numerach kolejowych iKAR.
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Filip DopierałaFilip Dopierała
Adwokat, radca prawny, założyciel Kancelarii LTA (www.lta.pl) Kancelaria jest podmiotem multidyscyplinarnym i doradza osobom fizycznym oraz podmiotom prawnym w kilku językach. LTA doradza również w branży transportu kolejowego. Z usług Kancelarii korzysta Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Filip Dopierała jest również inicjatorem i założycielem Centrum Arbitrażu i Mediacji Transportu (www.sadarbitrazowy.org) i inicjatorem Spółki Centrum Ekspertyz Prawno-Ekonomicznych (www.CEPE.com.pl) z której usług korzystają podmioty branży prywatnej i publicznej. Jest także założycielem pierwszej i jedynej profesjonalnej whistleblowingowej firmy w Polsce – Linia Etyki (www.liniaetyki.pl). Jest autorem wielu publikacji prawniczych i patronem wielu obecnych adwokatów i radców prawnych.

Łukasz GołąbŁukasz Gołąb
asystent w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UKSW, członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji (Competition Law Association). W CARS współpracownik w Laboratorium Transportu Kolejowego i Publicznego Transportu Zbiorowego. Jego zainteresowania naukowe odnoszą się do takich dziedzin jak: prawo działalności gospodarczej, prawo antymonopolowe, prawo energetyczne oraz prawo transportu kolejowego z zakresu którego przygotowuje rozprawę doktorską. Brał udział w charakterze eksperta w debatach organizowanych przez „Kurier Kolejowy” oraz „Kolejową Oficynę Wydawniczą”.
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dr Marcin Króldr Marcin Król
jest adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się naukowo branżami infrastrukturalnymi i regulacją ekonomiczną. Prowadzi zajęcia z tego zakresu dla studentów kierunku „Ekonomiczna analiza prawa”. Na SGH wykłada obecnie również systemy transportowe, strategie cen i strategie dystrybucji. Jego podstawowym obszarem badawczym jest kolej, z którą łączą go również liczne doświadczenia zawodowe. M.in. w latach 2007–2008 był naczelnikiem wydziału ekonomicznego w Departamencie Regulacji Urzędu Transportu Kolejowego. Jedną z jego ostatnich publikacji jest książka pt. „Regionalne przewozy kolejowe w Polsce, Czechach i na Słowacji” (wyd. 2016), napisana wspólnie z dr Jakubem Taczanowskim z UJ.

Iwona MiedzińskaIwona Miedzińska
– prawnik, politolog, doktorantka w Instytucie Prawa Międzynarodowego WPiA UW; starszy specjalista w Wieloosobowym Stanowisku do spraw Obsługi Prawnej w Urzędzie Transportu Kolejowego. Absolwentka Centre for the Study of English and European Union Law, zakończonego uzyskaniem „Diploma In English and European Union Law”. Odbyła staż w Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus Public Administration. Członkini Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Jej zainteresowania naukowe obejmują dziedziny takie jak: prawo i system instytucjonalny UE, polityka i prawo UE w sektorze transportu kolejowego oraz prawa człowieka i systemy ich ochrony. Przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Ochrona praw pasażerów kolei w Unii Europejskiej”.
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Marcin TrelaMarcin Trela
Radca prawny, prawnik z wieloletnim doświadczeniem w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji sektorowych (Urząd Transportu Kolejowego, Urząd Komunikacji Elektronicznej). Posiada również bogate doświadczenie procesowe. Prowadził szereg wykładów, szkoleń i warsztatów z zakresu postępowań administracyjnych, informacji publicznej.
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ekspertyzy

Kwalifikacji finansowania inwestycji dworcowych ze środków publicznych, w tym UE, pod kątem występowania pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE - aktualizacja Kwalifikacji finansowania inwestycji dworcowych ze środków publicznych, w tym UE, pod kątem występowania pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE - aktualizacja

Opinia w sprawie skutków wyroku C-512/10 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej dla postępowań w sprawie zatwierdzania stawek przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (2013)

 

Publikacje

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny(iKAR) 2018 nr 7 (7)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny(iKAR) 2017 nr 4 (6)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2016 nr 2 (5)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2015 nr 1 (4)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2014 nr 7 (3)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2013 nr 4 (2)

 

Współpraca

Porozumienie o współpracy między CARS a Instytutem Kolejnictwa Współpraca z Instytutem Kolejnictwa (2016)

antymonopolowe ustawodawstwo Porozumienie o współpracy między CARS a UTK