Rodzaj działania: Ekspertyza
Tytuł: Opinia w sprawie skutków wyroku C-512/10 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej dla postępowań w sprawie zatwierdzania stawek przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
Autorzy: dr Krystyna Kowalik-Bańczyk (Zakład Prawa Konkurencji INP PAN i Politechnika Gdańska) oraz prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny (Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego WZ UW)
Data wykonania: 3 lipca 2013 r.

W czerwcu 2013 r. CARS otrzymał od Urzędu Transportu Kolejowego zlecenie opracowania ekspertyzy, które zasadniczym celem była odpowiedź na pytanie, czy, a jeśli tak, to jakie skutki dla toczących się i przyszłych postępowań przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego będzie wywierał wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 30 maja 2013 r. w sprawie C-512/10 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

Ekspertyzę wykonali dr Krystyna Kowalik-Bańczyk (Zakład Prawa Konkurencji INP PAN i Politechnika Gdańska) oraz prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny (Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego WZ UW).

Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej Opinia dotycząca ustalenia skutków wyroku C-512/10 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej dla postępowań w sprawie zatwierdzenia stawek przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego