Rodzaj działania: Ekspertyza naukowa
Tytuł: Ekspertyza naukowa dotyczącej oceny nowelizacji rumuńskiej ustawy nr 321/2009 w sprawie sprzedaży produktów żywnościowych z punktu widzenia jej zgodności z prawem Unii Europejskiej oraz w świetle doświadczeń polskich.
Autorzy: dr Dominik Wolski (JM Polska) przy współpracy prof. dr. hab. Tadeusza Skocznego (Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania UW) oraz przy współudziale dr. Macieja Bernatta (Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania UW), dr. Jana Markiewicza (Kancelaria Wardyński i Wspólnicy), mec. Jarosława Sroczyńskiego (Kancelaria Markiewicz Sroczyński) i dr. Jana Walulika (CARS, Wydział Zarządzania UW)
Data wykonania: 31 maja 2016 r.

Ekspertyza została sporządzona na zamówienie IMS Consulting z/s w Krakowie na potrzeby rumuńskiej sieci handlowej CEO PROFI Rom Food srl. Celem ekspertyzy jest analiza nowelizacji rumuńskiej ustawy nr 321/2009 w sprawie sprzedaży produktów żywnościowych z punktu widzenia jej zgodności z prawem Unii Europejskiej oraz w świetle doświadczeń polskich. Ekspertyza została wykonana w formie opinii na temat zgodności nowelizacji rumuńskiej ustawy nr 321/2009 w sprawie sprzedaży produktów żywnościowych z prawem Unii Europejskiej oraz w formie dyskusji warsztatowej ekspertów polskich z przedstawicielami zamawiającego i raportu prezentującego dorobek tej dyskusji.

Ekspertyza naukowa dotyczącej oceny nowelizacji rumuńskiej ustawy nr 321/2009 w sprawie sprzedaży produktów żywnościowych Ekspertyza naukowa dotyczącej oceny nowelizacji rumuńskiej ustawy nr 321/2009 w sprawie sprzedaży produktów żywnościowych z punktu widzenia jej zgodności z prawem Unii Europejskiej oraz w świetle doświadczeń polskich.