Rodzaj działania: Ekspertyza naukowa
Tytuł: Analiza substytucji popytowej naziemnej telewizji cyfrowej i telewizji satelitarnej na rynku użytkowników końcowych
Autorzy: Laboratorium Komunikacji Elektronicznej CARS – dr Andrzej Nałęcz i dr Magdalena Olender-Skorek
Data wykonania: grudzień 2017

Ekspertyza została sporządzona na zlecenie firmy Emitel Sp. z o.o. Jej celem była ocena substytucyjności popytowej dwóch platform telewizyjnych: naziemnej telewizji cyfrowej (NTC) oraz telewizji satelitarnej na rynku użytkowników końcowych. Analiza została przeprowadzona zgodnie z dokumentami i praktyką UOKiK, określających sposób definiowania rynku produktowego, dostępnymi wytycznymi Komisji Europejskiej oraz przy wykorzystaniu benchmarku do rozwiązań międzynarodowych, a także w oparciu o publicznie dostępne dane statystyczne oraz informacje handlowe w zakresie ofert operatorów obu platform. Analizując oba rynki pod względem funkcjonalnym i porównując właściwości najbliższych sobie usług (czyli NTC i podstawowych pakietów telewizji satelitarnej), stwierdzono, że na rynku tychże usług występuje asymetryczna substytucja.

Analiza substytucji popytowej naziemnej telewizji cyfrowej i telewizji satelitarnej na rynku użytkowników końcowych Analiza substytucji popytowej naziemnej telewizji cyfrowej i telewizji satelitarnej na rynku użytkowników końcowych