Rodzaj działania: Ekspertyza naukowa
Tytuł: Zastosowanie norm ochrony konkurencji i konsumentów przy naruszeniu przez przedsiębiorców norm antydyskryminacyjnych
Autorzy: dr Piotr Semeniuk afiliowany przy CARS
Data wykonania: 15 grudnia 2017

Ekspertyza podejmuje temat możliwości zastosowania norm ochrony konkurencji i konsumentów do oceny praktyk przedsiębiorców polegających na dyskryminacji konsumentów ze względu na ich przynależność do danej grupy (np. wyznawców danej religii) czy też posiadanie określonej cechy (np. płeć czy wiek). Autor ekspertyzy analizuje możliwość zastosowania w sprawach antydyskryminacyjnych następujących norm: antymonopolowych, ustaw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz norm zakazujących naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Autor podaje przesłanki zastosowania ww. norm oraz wskazuje na organy oraz instytucje najlepiej umocowane do tego zadania.

Ekspertyza Zastosowanie norm ochrony konkurencji i konsumentów przy naruszeniu przez przedsiębiorców norm antydyskryminacyjnych Zastosowanie norm ochrony konkurencji i konsumentów przy naruszeniu przez przedsiębiorców norm antydyskryminacyjnych