Tytuł projektu: Instrumenty i skutki przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (2017-2019)
Rodzaj projektu: międzynarodowy projekt badawczy CARS
Koordynatorzy/Realizatorzy: wicedyrektor CARS Adam Jasser
Czas realizacji: październik 2017 – jesień 2019

Z dniem 1 października 2017 r. ruszyła realizacja – podjętego z własnej inicjatywy CARS – projektu badawczego, poświęconego „Instrumentom i skutkom przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi” (www.cars.wz.uw.edu.pl/badania ...). Projekt ma charakter „otwarty”, czyli cechuje go wielość form prezentacji dorobku badawczego oraz możliwość udziału w projekcie każdego zainteresowanego badacza. Kierownikiem projektu jest wicedyrektor CARS Adam Jasser.

Instrumenty i skutki przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Pierwszym produktem tego projektu był zeszyt iKARa (nr 8/2017), poświęcony problematyce przeciwdziałania wykorzystywaniu przewagi kontraktowej, którego redaktorem prowadzącym był dr Maciej Bernatt (www.ikar.wz.uw.edu.pl). Pierwszym eventem natomiast – jednodniowe seminarium naukowe CARS – „Ustawa o przewadze kontraktowej – wykładnia i stosowanie, największe wyzwania”, zaplanowane na początek marca 2018 r.

W r. 2018 zostały przeprowadzone – w ramach sieci CRANE (Competition and Regulation. Academic Network. Europe www.cars.wz.uw.edu.pl/współpraca ...) – szeroko zakrojone badania porównawcze podstaw prawnych i doświadczeń praktycznych w tym zakresie, które objęły osiem krajów Europy Środkowej i Wschodniej (Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Polskę, Słowację i Węgry). Raporty krajowe z tych badań – uzupełnione o przegląd prawa i doświadczeń z wybranych krajów Europy Zachodniej – zostały skierowane do druku. Zawierająca je monografia ukaże się w kwietniu 2019 r.

Ostatnią fazą projektu będzie międzynarodowa konferencja naukowa, która odbędzie się wczesna jesienią 2019 r.