Tytuł projektu: Wymiana danych pomiędzy przedsiębiorcami w ramach jednolitego rynku cyfrowego UE
Rodzaj projektu: Grant Narodowego Centrum Nauki, konkurs Opus, 2018/31/B/HS5/01192.
Koordynatorzy/Realizatorzy: dr hab. Maciej Bernatt i dr Laura Zoboli z Zakładu Europejskiego Prawa Gospodarczego WZ UW oraz Prof. Maria Lillà Montagnani (Bocconi University), dr Marcin Zieliński i Monika Woźniak - doktorantka w SDNS UW.
Czas realizacji: 2019 - 2021

W ramach CARS realizowany jest projekt badawczy pt. "Wymiana danych pomiędzy przedsiębiorcami w ramach jednolitego rynku cyfrowego UE" finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki (konkurs Opus, 2018/31/B/HS5/01192). Przyznane środki wynoszą 281 000 zł. Projekt jest realizowany w ramach laboratorium CARS: Digital Markets and Data Economy Laboratory kierowanym przez dr L. Zoboli. Projekt ma charakter interdyscyplinarny, obejmuje swoim zakresem regulację rynku wewnętrznego UE, prawo konkurencji, prawo własności intelektualnej przy uwzględnieniu elementów prawnoporównawczych. Projekt jest realizowany w międzynarodowym zespole badawczym, w którego skład wchodzą; dr hab. Maciej Bernatt, dr Laura Zoboli, Prof. Maria Lillà Montagnani (Bocconi University), dr Marcin Zieliński  oraz Monika Woźniak - doktorantka w SDNS UW.

.