Cezary Banasinski Prof. Cezarego Banasińskiego W dniu 7 czerwca 2016 r. w Pałacu Staszica w Sali Lustrzanej INP PAN (Nowy Świat 72) odbyło się piąte uroczyste ogłoszenie wyników konkursu o Nagrodę CARS, organizowanego corocznie przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) WZ UW. Tym razem przyznana została NAGRODA CARS 2016 za najlepsze monografie z zakresu prawa lub ekonomii ochrony konkurencji. Podobnie jak w ubiegłych latach fundatorem nagrody był PKO Bank Polski S.A. Nagrodę wręczyła Pani Justyna Borkiewicz Dyrektor pionu Zarządu PKO Bank Polski S.A. w towarzystwie członków Kapituły.
Laureatem Nagrody CARS 2016 (antymonopolowej) został Prof. Cezary Banasiński, prawnik prowadzący kancelarią prawniczą, za pracę Dyskrecjonalność w prawie antymonopolowym (Wolters Kluwer, Warszawa 2015).
Nominowane do Nagrody CARS 2016 były także prace: dr. Ł. Grzejdziaka, dr. hab. R. Molskiego, dr. P. Semeniuka i dr. hab. Anny Piszcz.

Program Gali Nagrody CARS Program Gali Nagrody CARS

Laudatio „Laudatio”