Tytuł: Kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (2103).
Autor: Mateusz Chołodecki
Seria: „Podręczniki Monografie” 14
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-63962-45-6

Kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Przedmiotem rozważań książki autorstwa dr. Mateusza Chołodeckiego jest kompleksowe przedstawienie modelu kontroli sądowej decyzji wydawanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Model ten przewiduje, że kontrolę sądową decyzji wydawanych przez Prezesa UKE sprawują sądy administracyjne. Jednakże, od części decyzji tego organu (określonych enumeratywnie w art. 206 ust. 2, 2a i 2b Pr. tel.) przysługuje odwołanie do sądu powszechnego (Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów). Oba tryby kontroli sądowej różnią się od siebie zasadniczo. W związku z tym, w pracy autor analizuje podstawy prawne tego modelu w celu ustalenia, czy jest on jednorodny oraz na czym polegają istotne różnice w sposobach kontroli sądowej zastosowanych w omawianym modelu.

Kompleksowość książki M. Chołodecki polega ponadto na szerokim odwołaniu się do przepisów prawa UE (tzw. pakietu dyrektyw nowego podejścia) oraz zdefiniowaniu pojęcia decyzji regulacyjnej telekomunikacyjnego organu regulacyjnego. W zakresie prawa materialnego autor określił charakter prawny poszczególnych sprawa należących do właściwości Prezesa UKE.

Jest to pierwsze tak kompleksowe opracowanie tego zagadnienia. Swoimi wnioskami praca wykracza poza ramy regulacji rynku telekomunikacyjnego.