21 października 2021 r. odbyło się seminarium naukowe pt. "The Legal Development of Offshore Wind Farms in the Baltic, Asia and the Pacific Ocean”, zorganizowane przez Laboratorium Klimatyczno-Energetyczne CARS.

Podczas seminarium prelekcje wygłosili:
Dr Ignacio Herrera Anchustegui, Associate Professor at the Faculty of Law of the University of Bergen
Dr Anton Ming-Zhi Gao, Assistant Professor, The Institute of Law for Science and Technology (ILST), National Tsing Hua University, Taiwan
Dr hab. Maciej Sokołowski, Assistant Professor, Faculty of Law and Administration, Warsaw University, Visiting Research Fellow Tokio University/ mgr Piotr Mikusek, Faculty of Law and Administration, Warsaw University

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji:

Dr Ignacio Herrera Anchustegui, Offshore wind in the North Sea – a Norwegian perspective