Z dniem 1 września 2020 r. rozpoczęło swoją działalność – w ramach Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – Laboratorium Klimatyczno - Energetyczne.

Laboratorium Klimatyczno - Energetyczne

Plany działalności Laboratorium Klimatyczno - Energetycznego 2020 - 2022

Kierownik Laboratorium

 dr Michał Krzykowsk

Doktor nauk prawnych, radca prawny. Adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Współpracownik Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Stażysta na Wydziale Prawa Univeristat de Valencia oraz Visiting Fellow w Robert Schuman Centre for Advanced Studies przy Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Laureat grantów krajowych i zagranicznych (MNiSW; NCBiR; HORYZONT 2020; EFRR). Autor i współautor krajowych i zagranicznych publikacji z zakresu prawa energetycznego oraz prawa ochrony konkurencji. Praktyk, wykonujący zawód radcy prawnego. 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Rada Laboratorium

dr hab. Marzena Czarnecka

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, radca prawny. Adiunkt w Katedrze Prawa i Ubezpieczeń na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Wykładowca licznych uniwersytetów w Europie w tym  University Saarbrucken Niemcy,  Uniwersytet Granada Hiszpania. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Kierownik kilku projektów międzynarodowych i krajowych. Autor i współautor krajowych i zagranicznych publikacji  z zakresu energetyki, prawa energetycznego oraz ochrony konsumentów.  Praktyk, wykonujący zawód radcy prawnego.


E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. Filip Elżanowski

Radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, wspólnik zarządzający w Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna sp. k., Adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Specjalista w zakresie prawa energetycznego, prawa i postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych oraz procesów inwestycyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. pełniąc funkcję pełnomocnika Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., jako sędzia Sądu Arbitrażowego przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii oraz sędzia Sądu Arbitrażowego Towarowej Giełdy Energii S. A. a także jako doradca Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz Członek komisji prawnej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji działającej przy Ministrze Gospodarki.
Jest ekspertem Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, członkiem Rady Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum, Rady Programowej Europejskiego Centrum Biznesu oraz Rady Programowej Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego (MISO).
Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa energetycznego, kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego oraz kilkudziesięciu publikacji prasowych.
Za publikację pt. Prawnoprocesowa sytuacja przedsiębiorstwa energetycznego w sprawach z zakresu regulacji energetyki (Wolters Kluwer, 2015) uhonorowany został Nagrodą regulacyjną CARS 2017.

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski

Kierownik Zakładu Elektroniki Przemysłowej Wydział Elektryczny, Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, Politechnika Warszawska.

 Sekretarz 

 mgr Marcin Kraśniewski

Doktorant w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego (Zakład Prawa Gospodarczego Publicznego) Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim. Od lipca 2017 roku Wiceprezes Zarządu Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej IUS PUBLICUM w Warszawie oraz redaktor serii monografie IUS PUBLICUM. Członek Rady Programowej i wykładowca w Studium Podyplomowym "Polityka i regulacja energetyczna". Członek Zwyczajny Światowej Rady Energetycznej (World Energy Council), akredytowanej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Redaktor prowadzący w redakcji „internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego” (numery energetyczne, seria regulacyjna). Organizator pierwszej w Polsce międzynarodowej konferencji naukowej dotyczącej bezpieczeństwa, konkurencji i regulacji w sektorze energetycznym. Zawodowo związany z branżą energetyczną.

 Współpracownicy 

dr Lucila de Almeida 

Assistant Professor of Law with tenure-track at Wageningen University & Research, co-director of the online course Regulatory Delivery at the Florence School of Regulation, and licensed attorney in Brazil and Portugal. Before, she was Research fellow at Edmond J. Safra Center for Ethics at the Tel Aviv University (2019-2020), Postdoctoral researcher at the faculty of law, University of Helsinki (2017-2019), and Research associate at the law department, European University Institute (2013-2016), besides visiting scholar at the Università Degli Studio di Padova (summer 2019), UCLouvain (summer 2018), and University of Cambridge (summer 2014).
Lucila has published several peer-reviewed articles and books on the field of energy law and regulation, contracts, and consumer law. Her most recent books are Sustainable Consumption: the right to a healthy environment (Springer 2020) and The Transformation of Economic Law (Hart Publishing 2019). Besides publications, she has been a member of editorial boards of two Oxford Journals (EJIL and I.CON) and managing editor of the European Journal of Legal Studies (EJLS), and worked on various research projects funded by prestigious organizations, among them, the International Energy Agency (2019-2020), European Research Council (2013-2016), Inter-American Development Bank (2011), the Academy of Finland (2017-2018), and the Finnish Funding Agency for Innovation (2012). Lucila has also served as consultant to Berlin Economics and the United Nation Conference on Trade and Development.

 dr Ignacio Herrera Anchustegui

Associate Professor at the Faculty of Law of the University of Bergen, and member of the Bergen Offshore Wind Centre (BOW) and the Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE). Herrera Anchustegui’s research focus is the regulation of energy markets, at the intersection between energy, competition and public procurement law, areas in which he has published extensively. For example, is one of the editors of the “Routledge Handbook in Energy Law” (2020, Routledge). He obtained his PhD at the University of Bergen for which he received the Concurrences 2017 Award as best PhD of the year in Competition Law and Economics for his work “Buyer Power in EU Competition Law” (Concurrences 2017). Connected to his work in competition law and energy markets was granted the “International Scholar-in-Residence Scholarship” by the Section of Antitrust Law of the American Bar Association in 2016-2017. Lastly, Herrera Anchustegui is the holder of the “Meltzer Award for Young Researchers” in 2018, award granted to the best two researchers under 35 years of age at the University of Bergen.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
SSRN site: https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2335166 
Researchgate site: https://www.researchgate.net/profile/Ignacio_Herrera_Anchustegui 

 dr Ewelina Olba – Zięty

Doktor nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska, adiunkt w Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa, na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Kierownik Biura Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych (CBEO) w Uniwersytecie oraz członkini Grupy Roboczej Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS 4. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii). Uczestnik wielu projektów (H2020, NCBiR, ERA-NET BIOENERGY, INTERREG, EFRR, MNiSW, 7PR) z zakresu multidyscyplinarnych badań nad innowacyjnymi technologiami produkcji bioenergii i biopaliw w tym bioetanolu z biomasy lignocelulozowej i redaktor współpracujący z Sustainability (ISSN 2071-1050). Specjalizuje się w analizach ekonomicznych w zakresie produkcji i przetwarzania biomasy do biopaliw i bioproduktów.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 dr Ilona Przybojewska 

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze obejmują zwłaszcza prawo ochrony środowiska i prawo energetyczne, ze szczególnym uwzględnieniem unormowań prawa unijnego. Autorka publikacji z tego zakresu, w tym artykułów naukowych oraz monografii "Znaczenie transeuropejskich sieci energetycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego". Absolwentka Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez Columbus School of Law oraz Szkoły Prawa Francuskiego i programu MASTER en droit privé organizowanych przez Uniwersytet w Orleanie.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.