• slajd 2

  Centrum Studiów
  Antymonopolowych
  i Regulacyjnych

 • slajd 3

  Centrum Studiów
  Antymonopolowych
  i Regulacyjnych

 • Centrum

  Centrum Studiów
  Antymonopolowych
  i Regulacyjnych

Zielona transformacja gospodarcza wymusza zmianę paradygmatu w wielu obszarach. Prawo i polityka konkurencji nie są wyjątkami. Wykład otwarty prof. Jurgity Malinauskaite (Brunel University London) w najbliższy czwartek na WZ UW stanie się dobrą okazją do refleksji na ten temat. Prof. Malinauskaite jest wybitną specjalistką prawa konkurencji i prawa energetycznego. Jej wykład zatytułowany Competition Law and Sustainability in the EU: Modelling the Perspectives of National Competition Authorities będzie oparty o przekrojowy artykuł opublikowany w styczniu 2023 r. i pozwoli zrozumieć wyzwania stojące przed stosowaniem prawa konkurencji w czasach transformacji w państwach członkowskich UE, w tym w Polsce.

Wykład jest adresowany do studentów, praktyków i naukowców prawa konkurencji i prawa energetycznego, przedstawicieli administracji oraz wszystkich zainteresowanych zieloną transformacją gospodarczą.

Wykład odbędzie się 16 marca 2023 r. (czwartek) o g. 16:30 na Wydziale Zarządzania UW (ul. Szturmowa 1/3), w auli B-104.

Plakat wydarzenia.

CARS

Centrum Studiów
Antymonopolowych i Regulacyjnych

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319