CARS organizuje krajowe i międzynarodowe konferencje i seminaria, w tym w formie zdalnej. CARS gości także wybitnych naukowców zagranicznych w ramach cyklu Wykładów Gościnnych CARS

CARS

Centrum Studiów
Antymonopolowych i Regulacyjnych

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319