Konferencje i seminaria

We wtorek 14 czerwca w Centrum Konferencyjnym Zielna odbyła się konferencja TRENDY W OCHRONIE KONKURENCJI W POLSCE organizowana przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania UW wraz ze Stowarzyszeniem Prawa Konkurencji i Polskim Stowarzyszeniem Prawników Przedsiębiorstw.

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Uniwersytetem Bocconiego w ramach Jean Monnet Network of Enforcement of EU Law (EULEN) współorganizuje konferencję pt. ‘EU Competition Law Enforcement: Challenges to Be Overcome’. Wydarzenie odbędzie się w  dniach 26-27 maja na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3. 

W dniach 6-7 grudnia 2021 r. odbyło się seminarium naukowe pt. Energy sector challenges in the era of energy transformation and the COVID - 19 pandemic zorganizowane przez Laboratorium Klimatyczno-Energetyczne CARS.

21 października 2021 r. odbyło się seminarium naukowe pt. "The Legal Development of Offshore Wind Farms in the Baltic, Asia and the Pacific Ocean”, zorganizowane przez Laboratorium Klimatyczno-Energetyczne CARS.

31 sierpnia 2021 r. odbyła się międzynarodowa konferencja online na temat historii prawa ochrony konkurencji w ujęciu porównawczym, współorganizowana przez University of SzegedCentrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW i ASCOLA Central Europe Chapter.

2 marca 2021 r. odbyła się konferencja online Implementacja Dyrektywy ECN+ w Polsce – w stronę skuteczniejszego stosowania prawa konkurencji? zorganizowana wspólnie przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Niemal 3100 osób z Polski, USA, Niemiec, UK, Holandii, Austrii, Ekwadoru zarejestrowało się i oglądało konferencję.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji.

12 listopada 2020 Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) oraz Stowarzyszenie Prawa Konkurencji (SPK) zorganizowały,  dla członków SPK i społeczności akademickiej współpracującej z CARS, drugi wspólny warsztat (tym razem w formule wirtualnej na platformie Zoom) poświęcony przeglądowi orzecznictwa sądowego w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów w okresie wrzesień 2019-sierpień 2020.

19 października 2020 r. CARS zorganizował roundtable w celu omówienia wyników pierwszego roku projektu badawczego "Business to Business Data Sharing in the EU Digital Market" (Opus 2018/31/B/HS5/01192). Po prezentacji wyników przygotowanej przez zespół badawczy, eksperci zewnętrzni Wojciech Biernacki, Maciej Janik i Iga Małobęcka-Szwast przekazali cenne uwagi dotyczące rozwoju projektu. W spotkaniu udział wzięli również Monika Woźniak i Jan Duthel.

Zapraszamy do udziału w webinariach nt. stosowania prawa konkurencji UE. W trakcie spotkań omówimy transnarodowe egzekwowanie prawa (9 października), zagadnienia związane z Dyrektywą ECN+ (22 października) oraz egzekwowanie prawa krajowego przez sądy (9 listopada). Seminaria organizowane są w ramach Jean Monnet Network EULEN. Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego (CARS) wraz z Uniwersytetem Bocconi są odpowiedzialne za część projektu dot. ochrony konkurencji. Zobacz program webinariów.

Regionalny oddział ASCOLA na Europę Środkową (pod kierownictwem dr hab. Macieja Bernatta) wraz z CARS zorganizował cykl webinarów mających na celu przedyskutowanie, przedstawicielami krajowych organów ochrony konkurencji, praktykami i naukowcem stosowania prawa konkurencji w Europie Środkowej w czasie COVID-19 oraz wyzwań dla skutecznej ochrony konkurencji w regionie po kryzysie gospodarczym będącym skutkiem Covid-19. Zobacz program.

W dniu 7.05.2019 r. CARS oraz Kancelaria CMS zorganizowały konferencję dotyczącą kontroli koncentracji w ostatnim okresie. Przedstawiciele KE z DG IV z Brukseli, akademicy i praktycy przedyskutowali cały szereg takich “gorących” problemów kontroli koncentracji jak miejsce interesu publicznego w kontroli koncentracji w kontekście decyzji Komisji w sprawie Siemens-Alstom, rola analizy ekonomicznej w przypadku decyzji zakazującej oraz gun-jumping. W konferencji wzięło udział ok. 80 osób. 

Recent merger control developments in Europe and their implications for the future of antitrust  Program

W dniu 24 czerwca 2019 r. odbyła się konferencja "Europejski kodeks łączności elektronicznej - implementacja w prawie polskim". Konferencja została zorganizowana przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW oraz Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej UWr. W konferencji wzięło udział ponad 100 osób reprezentujących przedsiębiorców telekomunikacyjnych, izby gospodarcze sektora telekomunikacyjnego, kancelarie prawnicze, nadawców telewizyjnych i ośrodki naukowe zajmujące się telekomunikacją.

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS), WZ UW było partnerem merytorycznym Ogólnopolskiej Konferencji Unia Europejska wobec wyzwań Prawa Lotniczego organizowanej w Akademii Leona Koźmińskiego. Celem konferencji było omówienie najbardziej aktualnych problemów prawnych dotyczących lotnictwa cywilnego. Przedstawiciele Laboratorium Lotnictwa Cywilnego CARS wzięli aktywny udział w konferencji jako wykładowcy i moderatorzy.

Konferencja Rule of Law Challenges in the EU: Implications for EU Economic Law została zorganizowana wspólnie przez CARS i Węgierską Akademią Nauk w dniu 10 stycznia 2019 r. w Budapeszcie. Konferencja była poświęconą wyzwaniom dla rządów prawa w odniesieniu do prawa gospodarczego Unii Europejskiej. Na konferencji wystąpili czołowi naukowcy europejscy i amerykańscy, a także sędziowie Sądów UE i przedstawiciele organizacji międzynarodowych. Poza wykładem wprowadzającym prof. Fox i dwoma głównymi panelami na konferencji wystąpili także naukowcy prezentujący swoje badania w ramach sesji równoległych.

Kancelaria Modzelewska & Paśnik wraz z kancelarią SWKS oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) była organizatorem seminarium pt. Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji, które odbyło się w dniu 18 października 2018 r. na Wydziale Zarządzania UW.

Organizacja seminarium była inspirowana wydaniem w lipcu 2018 r. przez Wolters Kluwer książki pt. Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji. Unia Europejska-Polska.

Konferencja zorganizowana przez CARS w dniu 11 października 2018 r. w Warszawie, służyła przedyskutowaniu koncepcji judicial deference (opisywanej po polsku jako powściągliwość sądowa) i zakresu jej granic w prawie ochrony konkurencji. Dyskusja na konferencji dotyczyła tego czy sąd powinien zastępować własnymi ocenami oceny organu administracji opartych o jego wiedzę specjalistyczną (np. oceny ekonomiczne) bądź te związane z realizowaną przez organ polityką (np. polityką karania), jeżeli są one wynikiem właściwie przeprowadzonego postępowania administracyjnego. Ponadto rozważano, czy dopuszczalność zaakceptowania powściągliwości sądowej może być uzależniona od wystąpienia przesłanek odnoszących się do kształtu postępowaniu przed organem administracji. Po pierwsze tego, czy w postępowaniu administracyjnym zagwarantowane są dla stron rozbudowane gwarancje proceduralne. Po drugie tego czy, ukształtowanie instytucjonalne organu administracji powinno zapewniać rozdzielenie funkcji dochodzeniowych od funkcji decyzyjnych. Po trzecie, tego czy organ administracji dysponuje odpowiednią wiedzą specjalistyczną. W ramach dyskusji podkreślana także, że dopuszczalność koncepcji powściągliwości sądowej jest związana z istnieniem efektywnej kontroli sądowej oraz niezależności sądów.

The conference was organised by Poznań University of Economics and Business and Centre for Antitrust and Regulatory Studies, Faculty of Management, University of Warsaw within the COST Air Transport and Regional Development (ATARD) Programme.

The topic of the conference was related to the central airport for Poland to be built in the next five years and to the shutting down of Warsaw Airport, which is close to its capacity limits. The conference was a contribution to the discussion on hub airports in Central and Eastern Europe and their impact on regional development