Konferencje i seminaria

22 lutego 2022 r. przeprowadziliśmy webinarium zorganizowane przez ASCOLA CEE i SEE Chapters pt. Roundtable on Methodologies and Strategies for Publishing in Competition Law. W webinarium uczestniczyli Amber Darr, University of Manchester, Sandra Marco Colino, Chinese University of Hong Kong, Jasper P. Sluijs, Utrecht University, Laura Zoboli, University of Warsaw.

30 marca 2022 r. przeprowadziliśmy seminarium naukowe zorganizowane przez dr. Dominika Wolskiego dotyczące wyzwań dla private enforcement w prawie konkurencji. Wystąpili m.in. Caroline Cauffman, Jurgita Malinauskaite, Sebastian Peyer, Małgorzata Kozak, Marta Mackiewicz, Michał Markiewicz, Aleksander Stawicki, Marcin Trepka.

 

Private Antitrust Enforcement – Mapping Challenges, 30 March 2022 - Agenda

Introduction

14.00-14.05 – Introductory remarks by Prof. Maciej Bernatt, CARS Director, University of Warsaw

14.05-14.15- Introduction to the seminar and private enforcement CARS project by Dr Dominik Wolski, CARS, Katowice Business University

 

Session 1 – 14.15-15.05 (Dr Dominik Wolski – moderator)

  1. Dr Małgorzata Kozak, Utrecht University - Private Enforcement of Competition Law - A Need for Effective Implementation of Directive 2014/104 – 15’
  2. Jurgita Malinauskaite, Brunel University, London – The challenges of Private Antitrust Enforcement in the Baltic states: proving causation and quantifying damages – 15’

Q&A – 20’

Session 2 – 15.05-16.10 (Dr Anna Laszczyk, Linklaters – moderator)

  1. Dr Michał Markiewicz, Jagiellonian University, Markiewicz & Sroczyński – Passing-on in competition damages cases - 15’
  2. Dr Caroline Cauffman, Maastricht University - Liability for antitrust damages: what goes up must come down? – 15’
  3. Sebastian Peyer, University of East Anglia – Competition litigation funding – 15’

Q&A – 20’

 

Session 3 – 16.10-17.15 (Dr Tomasz Bagdziński, Polish Office of Competition and Consumer Protection – moderator)

  1. Dr Marta Mackiewicz, Maruta Wachta – Limitation period in private antitrust enforcement – 15’
  2. Aleksander Stawicki, WKB Lawyers – Is private enforcement of competition law a good investment (in Poland)? Practitioner perspective – 15’
  3. Marcin Trepka, Baker McKenzie – Proving the violation of competition law causing the damage - how far does the private claimant's access to the files of the competition case extend? - 15’

Q&A – 20’

Closing remarks

17.15-17.20 – Dr Dominik Wolski

29 marca 2022 r. przeprowadziliśmy seminarium naukowe Populism and Antitrust - The Role of the ECN+ Directive, współorganizowane z European University Institute we Florencji, które odbyło się hybrydowo. W ramach seminarium Maciej Bernatt zaprezentował swoją nową książkę "Populism andAntitrust: Illiberal Influence of Populist Governments on Competition Law System", wydaną przez Cambridge University Press. W dyskusji udział wzieli Eleanor Fox, Pier Luigi Parcu, Federico Ghezzi, Giorgio Monti, Anna Vernet, Šarūnas Keserauskas, Henri Piffaut, Szabolcs Szendro oraz Natalie Harsdorf-Borsch. 

16 marca 2022 r. CARS organizowało w ramach współpracy z ASCOLA Chapters kolejne warsztaty dot. najlepszych praktyk publikacyjnych; tym razem rozmawialiśmy z przedstawiciel(k)ami kolegiów redakcyjnych Common Market Law Review, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, Croatian Yearbook of European Law and Policy, Utrecht Law Review i Journal of Antitrust Enforcement.

8 kwietnia 2022 CARS współorganizowało seminarium naukowe pt. "Prawo gospodarcze Unii Europejskiej po wyroku w sprawie Sped Pro" razem z Katedrą Prawa Europejskiego WPiA UW. Więcej informacji tutaj.

We wtorek 14 czerwca w Centrum Konferencyjnym Zielna odbyła się konferencja TRENDY W OCHRONIE KONKURENCJI W POLSCE organizowana przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania UW wraz ze Stowarzyszeniem Prawa Konkurencji i Polskim Stowarzyszeniem Prawników Przedsiębiorstw.

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Uniwersytetem Bocconiego w ramach Jean Monnet Network of Enforcement of EU Law (EULEN) współorganizuje konferencję pt. ‘EU Competition Law Enforcement: Challenges to Be Overcome’. Wydarzenie odbędzie się w  dniach 26-27 maja na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3. 

W dniach 6-7 grudnia 2021 r. odbyło się seminarium naukowe pt. Energy sector challenges in the era of energy transformation and the COVID - 19 pandemic zorganizowane przez Laboratorium Klimatyczno-Energetyczne CARS.

21 października 2021 r. odbyło się seminarium naukowe pt. "The Legal Development of Offshore Wind Farms in the Baltic, Asia and the Pacific Ocean”, zorganizowane przez Laboratorium Klimatyczno-Energetyczne CARS.

31 sierpnia 2021 r. odbyła się międzynarodowa konferencja online na temat historii prawa ochrony konkurencji w ujęciu porównawczym, współorganizowana przez University of SzegedCentrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW i ASCOLA Central Europe Chapter.

2 marca 2021 r. odbyła się konferencja online Implementacja Dyrektywy ECN+ w Polsce – w stronę skuteczniejszego stosowania prawa konkurencji? zorganizowana wspólnie przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Niemal 3100 osób z Polski, USA, Niemiec, UK, Holandii, Austrii, Ekwadoru zarejestrowało się i oglądało konferencję.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji.

12 listopada 2020 Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) oraz Stowarzyszenie Prawa Konkurencji (SPK) zorganizowały,  dla członków SPK i społeczności akademickiej współpracującej z CARS, drugi wspólny warsztat (tym razem w formule wirtualnej na platformie Zoom) poświęcony przeglądowi orzecznictwa sądowego w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów w okresie wrzesień 2019-sierpień 2020.

19 października 2020 r. CARS zorganizował roundtable w celu omówienia wyników pierwszego roku projektu badawczego "Business to Business Data Sharing in the EU Digital Market" (Opus 2018/31/B/HS5/01192). Po prezentacji wyników przygotowanej przez zespół badawczy, eksperci zewnętrzni Wojciech Biernacki, Maciej Janik i Iga Małobęcka-Szwast przekazali cenne uwagi dotyczące rozwoju projektu. W spotkaniu udział wzięli również Monika Woźniak i Jan Duthel.

Zapraszamy do udziału w webinariach nt. stosowania prawa konkurencji UE. W trakcie spotkań omówimy transnarodowe egzekwowanie prawa (9 października), zagadnienia związane z Dyrektywą ECN+ (22 października) oraz egzekwowanie prawa krajowego przez sądy (9 listopada). Seminaria organizowane są w ramach Jean Monnet Network EULEN. Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego (CARS) wraz z Uniwersytetem Bocconi są odpowiedzialne za część projektu dot. ochrony konkurencji. Zobacz program webinariów.

Regionalny oddział ASCOLA na Europę Środkową (pod kierownictwem dr hab. Macieja Bernatta) wraz z CARS zorganizował cykl webinarów mających na celu przedyskutowanie, przedstawicielami krajowych organów ochrony konkurencji, praktykami i naukowcem stosowania prawa konkurencji w Europie Środkowej w czasie COVID-19 oraz wyzwań dla skutecznej ochrony konkurencji w regionie po kryzysie gospodarczym będącym skutkiem Covid-19. Zobacz program.

Konferencja Rule of Law Challenges in the EU: Implications for EU Economic Law została zorganizowana wspólnie przez CARS i Węgierską Akademią Nauk w dniu 10 stycznia 2019 r. w Budapeszcie. Konferencja była poświęconą wyzwaniom dla rządów prawa w odniesieniu do prawa gospodarczego Unii Europejskiej. Na konferencji wystąpili czołowi naukowcy europejscy i amerykańscy, a także sędziowie Sądów UE i przedstawiciele organizacji międzynarodowych. Poza wykładem wprowadzającym prof. Fox i dwoma głównymi panelami na konferencji wystąpili także naukowcy prezentujący swoje badania w ramach sesji równoległych.

Konferencja zorganizowana przez CARS w dniu 11 października 2018 r. w Warszawie, służyła przedyskutowaniu koncepcji judicial deference (opisywanej po polsku jako powściągliwość sądowa) i zakresu jej granic w prawie ochrony konkurencji. Dyskusja na konferencji dotyczyła tego czy sąd powinien zastępować własnymi ocenami oceny organu administracji opartych o jego wiedzę specjalistyczną (np. oceny ekonomiczne) bądź te związane z realizowaną przez organ polityką (np. polityką karania), jeżeli są one wynikiem właściwie przeprowadzonego postępowania administracyjnego. Ponadto rozważano, czy dopuszczalność zaakceptowania powściągliwości sądowej może być uzależniona od wystąpienia przesłanek odnoszących się do kształtu postępowaniu przed organem administracji. Po pierwsze tego, czy w postępowaniu administracyjnym zagwarantowane są dla stron rozbudowane gwarancje proceduralne. Po drugie tego czy, ukształtowanie instytucjonalne organu administracji powinno zapewniać rozdzielenie funkcji dochodzeniowych od funkcji decyzyjnych. Po trzecie, tego czy organ administracji dysponuje odpowiednią wiedzą specjalistyczną. W ramach dyskusji podkreślana także, że dopuszczalność koncepcji powściągliwości sądowej jest związana z istnieniem efektywnej kontroli sądowej oraz niezależności sądów.

W dniu 7.05.2019 r. CARS oraz Kancelaria CMS zorganizowały konferencję dotyczącą kontroli koncentracji w ostatnim okresie. Przedstawiciele KE z DG IV z Brukseli, akademicy i praktycy przedyskutowali cały szereg takich “gorących” problemów kontroli koncentracji jak miejsce interesu publicznego w kontroli koncentracji w kontekście decyzji Komisji w sprawie Siemens-Alstom, rola analizy ekonomicznej w przypadku decyzji zakazującej oraz gun-jumping. W konferencji wzięło udział ok. 80 osób. 

Recent merger control developments in Europe and their implications for the future of antitrust  Program

The conference was organised by Poznań University of Economics and Business and Centre for Antitrust and Regulatory Studies, Faculty of Management, University of Warsaw within the COST Air Transport and Regional Development (ATARD) Programme.

The topic of the conference was related to the central airport for Poland to be built in the next five years and to the shutting down of Warsaw Airport, which is close to its capacity limits. The conference was a contribution to the discussion on hub airports in Central and Eastern Europe and their impact on regional development

W dniu 24 czerwca 2019 r. odbyła się konferencja "Europejski kodeks łączności elektronicznej - implementacja w prawie polskim". Konferencja została zorganizowana przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW oraz Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej UWr. W konferencji wzięło udział ponad 100 osób reprezentujących przedsiębiorców telekomunikacyjnych, izby gospodarcze sektora telekomunikacyjnego, kancelarie prawnicze, nadawców telewizyjnych i ośrodki naukowe zajmujące się telekomunikacją.

Wydarzeniem roku była zorganizowana przez CARS w październiku 2017 r. konferencja naukowa „Airline Regulatory and Antitrust Conference”. Jej celem była dyskusja wokół dwóch współczesnych problemów i trendów w zakresie regulacji ekonomicznej i polityki konkurencji w międzynarodowym transporcie lotniczym. Debata zmierzała do ujawnienia I po godzenia różnych perspektyw charakterystyczny dla różnych regionów świata. CARS zaprosił wybitnych akademików z większości najważniejszych rynków lotniczych.

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS), WZ UW było partnerem merytorycznym Ogólnopolskiej Konferencji Unia Europejska wobec wyzwań Prawa Lotniczego organizowanej w Akademii Leona Koźmińskiego. Celem konferencji było omówienie najbardziej aktualnych problemów prawnych dotyczących lotnictwa cywilnego. Przedstawiciele Laboratorium Lotnictwa Cywilnego CARS wzięli aktywny udział w konferencji jako wykładowcy i moderatorzy.

Supraśl 2

W dniach 29-30 2017 r. w Supraślu odbyła się 2. konferencja międzynarodowa Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i CARS w Supraślu pt. Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and Eastern European Perspective, poświęcona efektom implementacji tzw. Dyrektywy odszkodowawczej (2014/104/UE) w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Organizatorzy wstępnie planują, że 3. konferencja w serii odbędzie się w roku 2019 albo 2020. W tegorocznej konferencji udział wzięło 35 osób, w tym 11 gości zagranicznych (reprezentowane kraje to Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja, Słowenia, Węgry).

Kancelaria Modzelewska & Paśnik wraz z kancelarią SWKS oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) była organizatorem seminarium pt. Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji, które odbyło się w dniu 18 października 2018 r. na Wydziale Zarządzania UW.

Organizacja seminarium była inspirowana wydaniem w lipcu 2018 r. przez Wolters Kluwer książki pt. Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji. Unia Europejska-Polska.

Celem seminarium było przedyskutowanie – w świetle propozycji zmian Komisji Europejskiej – wyzwań o charakterze prawnym i instytucjonalnym, które stoją przed krajowymi organami ochrony konkurencji. Warsztaty zostały zorganizowane wspólnie przez CARS i brytyjskie stowarzyszenie naukowe Competition Law Scholars Forum (CLaSF) przy wsparciu Kancelarii Wierciński Kwieciński Baehr (WKB).

W dniach 2-4 lipca 2015 r. w Supraślu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa HARMONISATION OF PRIVATE ANTITRUST ENFORCEMENT: A CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN PERSPECTIVE, zorganizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (Katedrę Prawa Gospodarczego Publicznego) oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego (CARS). Konferencja była poświęcona w szczególności zagadnieniom związanym z koniecznością implementowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego

Dnia 27 października 2017 r. na Wydziale Zarządzania UW odbyła się uroczysta Konferencja Jubileuszowa Profesora Tadeusza Skocznego, Dyrektora CARS, pt. „Ochrona konkurencji w czasach wyzwań”. Ponieważ konferencja została zorganizowana z okazji jubileuszu 70-tych urodzin Profesora Skocznego, towarzyszyły jej laudacje wygłoszone na cześć Jubilata m.in. przez prof. dr hab. Alojzego Nowaka (Dziekana WZ UW), prof. Annę Fornalczyk (pierwszą Prezes Urzędu Antymonopolowego), prof. dr hab. Stanisława Piątka (zastępcę Dyrektora CARS), dr Macieja Bernatta, prof. Agatę Jurkowską-Gomułkę i prof. dr hab. Andrzeja Sopoćkę. Zostały także odczytane listy gratulacyjne od Prof. dr hab. Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prof. dr hab. Macieja Szpunara oraz od Dyrekcji Instytutu Kolejnictwa tj. dr inż. Andrzeja Żurkowskiego, dr inż. Andrzeja Massela i dr inż. Marka Pawlika.

Zorganizowana przez CARS przy współpracy Poczty Polskiej S.A. I Krakowa Konferencja Pocztowa CARS Rynek pocztowy w zmieniającym się świecie składała się z trzech paneli. W ramach panelu pierwszego pn. Konkurencja na rynku pocztowym z perspektywy operatorów (i regulatora), udział wzięli Karol Krzywicki Zastępca Prezesa UKE, Tomasz Dąbrowski członek Zarządu Pocztu Polskiej S.A, Wojciech Arszewski Prezes Zarządu Forum Przewoźników Ekspresowych i Adam Jasser wicedyrektor CARS na którym przedyskutowano problemy konkurencji na rynku pocztowym z perspektywy operatorów i regulatora. Przedmiotem referatów i dyskusji w ramach dwóch pozostałych paneli były: „Jaki rynek pocztowy? Między regulacją a konkurencją” oraz „Usługa powszechna jako (nie)zbędny element rynku pocztowego”.

W dniu 22 czerwca br. odbyło się seminarium CARS, w trakcie którego radca prawny Marcin Kolasiński przedstawił referat pt. Czy istnieją „jednostronne porozumienia” ograniczające konkurencję? Wystąpienie poświęcone było tematyce poruszonej w Working Paper (Nr 1) o tym samym tytule wydanym przez CARS.

Seminarium było poświęcone tematyce antymonopolowej w dziedzinie lotnictwa cywilnego. Podczas seminarium wystąpili Prof. Michael Jacobs (DePaul University, Chicago), Prof. Marek Żylicz, Dr Izabella Szymajda-Wojciechowska (Urząd Lotnictwa Cywilnego, Wiceprezes), Dr Agnieszka Kunert-Diallo (Polskie Linie Lotnicze LOT), Dr Filip Czernicki (Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”) i Dr Jan Walulik (CARS).

Seminarium lotnicze zostało zorganizowane przez CARS oraz objęte patronatem Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Polskich Linii Lotniczych LOT. Całe spotkanie zostało poprowadzone w języku angielskim.

Konferencja ekonomiczna CARS i UOKiK program  Sprawozdanie z Seminarium

W dniu 6 grudnia 2016 r. Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW (CARS) oraz Kancelaria Modzelewska & Paśnik zorganizowały konferencję poświęconą kontroli sądowej decyzji Prezesa UKE. Problematyka dotycząca postępowań odwoławczych od decyzji Prezesa UKE jest bardzo złożona. Przede wszystkim wymóg efektywnej kontroli sądowej rozstrzygnięć Prezesa UKE wiąże się z obowiązkiem badania przez sądy wielu aspektów dotyczących treść decyzji Prezesa UKE oraz postępowania prowadzonego przed organem regulacyjnym. Ponadto duży stopień skomplikowania spraw będących przedmiotem rozstrzygnięć przez Prezesa UKE stanowi dla sądów istotne wyzwania w ramach ich kontroli. Konferencja składała się z dwóch paneli. Pierwszy został poświęcony kwestiom dowodowym, a drugi charakterowi wyroków zmieniających i uchylających decyzje Prezesa UKE.