2 marca 2021 r. odbyła się konferencja online Implementacja Dyrektywy ECN+ w Polsce – w stronę skuteczniejszego stosowania prawa konkurencji? zorganizowana wspólnie przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Niemal 3100 osób z Polski, USA, Niemiec, UK, Holandii, Austrii, Ekwadoru zarejestrowało się i oglądało konferencję.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji.