Wykłady gościnne

Laboratorium Klimatyczno-Energetyczne CARS zorganizowało wykład otwarty wygłaszany przez prof. Henrika Bjørnebye (Head of the Department of Petroleum and Energy Law Oslo University) pt.: "Norwegian energy resource management law” . Wykład został udostępniony na platformie MS teams 27 listopada godz. 13.00 - 14. 30.

Tytuł wykładu: Blockchain and Regulation
Wykładowca: Dr Michèle Finck, Max Planck Institute for Innovation and Competition
Organizatorzy: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) WZ UW
Data i miejsce: 3.06.2019 r., Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

W dniu 3 czerwca odbył się wykład gościnny z udziałem Dr Michèle Finck (Max Planck Institute for Innovation and Competition) pt. "Blockchain and Regulation". W ramach swojego wystąpienia Michèle Finck zaprezentowała wyniki badań nad wyzwaniami, które technologia blockchain niesie dla regulacji życia gospodarczego w Unii Europejskiej. Michèle Finck jest autorką książki pt. Blockchain Regulation and Governance in Europe, wydanej przez Cambridge University Press w 2019 r.

Blockchain and Regulation  Plakat

Tytuł wykładu: Markets, Competition Law and Democracy
Wykładowca: Prof. Eleanor Fox, New York University
Organizatorzy: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjncyh (CARS) WZ UW
Data i miejsce: 8.01.2019 r., Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Na zaproszenie CARS w dniu 8 stycznia 2019 r. na Wydziale Zarządzania UW prof. Eleanor Fox wygłosiła wykład pt. Markets, Competition Law and Democracy. W ramach swojego wystąpienia prof. Fox argumentowała, że gospodarka rynkowa, demokracja i ochrona konkurencji pozostają we wzajemnej symbiozie. Wskazywała także na związki pomiędzy ochroną konkurencji a rządami prawa, podkreślając, że rządy prawa służą równemu traktowaniu podmiotów gospodarczych. Z tej perspektywy oceniała ryzyka związane z kryzysem praworządności w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i Republice Południowej Afryki. Wykład prof. Fox spotkał się z dużym zainteresowaniem; towarzyszyła mu ożywiona dyskusja dot. m.in. celów ochrony konkurencji, rozumienia pojęcia populizmu i niezależności organów antymonopolowych. Na konferencji obecni byli naukowcy, praktycy i studenci. Swoją obecnością wykład zaszczycili sędziowie (Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów), a także zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.

Tytuł wykładu: The New Berlin Airport (BBI): Too late, too expensive and too small! A case study on the politics of airport construction
Wykładowca: Profesor Juergen Muellera
Organizatorzy: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjncyh (CARS) WZ UW
Data i miejsce: 19.10.2018 r., Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

The New Berlin Airport (BBI): To late, to expensive and to small A case study on the politics of airport construction  Plakat

Tytuł wykładu: Competition law and criminal justice
Wykładowca: Dr. Peter Whelan
Organizatorzy: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjncyh (CARS) WZ UW
Data i miejsce: 24.03.2017 r., Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

W serii wykładów gościnnych CARS naszym gościem w r. 2017 był także Dr. Peter Whelan, Associate Professor in Law, School of Law, University of Leeds. Wygłosił on wykład nt. relacji między prawem konkurencji a sprawiedliwością, w tym nt. postępującej kryminalizacji stosowania prawa konkurencji.

Tytuł wykładu: Reflections on the role of economics in the interpretation of EU competition law
Wykładowca: Dr. Kathryn Mc Mahon
Organizatorzy: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjncyh (CARS) WZ UW
Data i miejsce: 3.03.2017 r., Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

W ramach cyklu wykładów gościnnych CARS poświęconych podstawowym problemom ochrony konkurencji i regulacji gościliśmy w r. 2017 Dr. Kathryn Mc Mahon, Associate Professor at the School of Law, University of Warwick, która przedstawiła swoje refleksje nt. roli nauki ekonomii w interpretowaniu prawa konkurencji UE.

Tytuł wykładu: The Durability of the Chicago School in Antitrust: What Accounts for it?
Wykładowca: Prof. Dr. Michael Jacobs
Organizatorzy: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjncyh (CARS) WZ UW
Data i miejsce: 11.10.2016 r., Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

The Durability of the Chicago School in Antitrust: What Accounts for it? Nota o wykładowcy  Nota o wykładowcy

The Durability of the Chicago School in Antitrust: What Accounts for it? CV  CV

The Durability of the Chicago School in Antitrust: What Accounts for it? Plakat  Plakat

Antitrust Divergence and the Limits of Economics  Artykuł: Antitrust Divergence and the Limits of Economics

An Essay on the Normative Foundations of Antitrust Economics  Artykuł: An Essay on the Normative Foundations of Antitrust Economics

Tytuł wykładu: The Continuing Relevance of Ordoliberal Thinking in European Competition Policy and Law
Wykładowca: Prof. Dr. Peter Behrens
Organizatorzy: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjncyh (CARS) WZ UW
Data i miejsce: 27.01.2016 r., Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

The Continuing Relevance of Ordoliberal Thinking in European Competition Policy and Law Nota o wykładowcy  Nota o wykładowcy

The Continuing Relevance of Ordoliberal Thinking in European Competition Policy and Law Plakat  Plakat

The Continuing Relevance of Ordoliberal Thinking in European Competition Policy and Law Prezentacja  Artykuł Prof. Behrens’a

Tytuł wykładu: Freedom of Choice as a Possible Paradigm for Competition Law
Wykładowca: Prof. Dr. Paul Nihoul
Organizatorzy: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjncyh (CARS) WZ UW i Stowarzyszenie Prawa Konkurencji
Data i miejsce: 17.12.2015 r., Centrum Konferencyjne UOKiK

Freedom of Choice as a Possible Paradigm for Competition Law Nota o wykładowcy  Nota o wykładowcy

Freedom of Choice as a Possible Paradigm for Competition Law Plakat Plakat

Freedom of Choice as a Possible Paradigm for Competition Law Prezentacja Prezentacja

Tytuł wykładu: How high (and far) can you go? On fine-setting in cartel cases involving vertically-integrated undertakings and foreign sales
Wykładowca: Dr Marek Martyniszyn (Lecturer at Queen’s University Belfast Schoolof Law)
Organizatorzy: CARS
Data i miejsce: 30 listopada 2015 r., CARS Wydział Zarządzania UW

Zgodnie z programem wykładów gościnnych CARS, w poniedziałek 30 listopada 2015 r. odbył się w CARS Wykład Gościnny dr. Marka Martyniszyna z Uniwersytetu w Belfaście pt. „How high (and far) can you go? On fine-setting in cartel cases involving vertically-integrated undertakings and foreign sales.”

Tytuł wykładu: Dylematy polityki promowania narodowych czempionów
Wykładowca: Prof. USz dr hab. Rajmund Molski (Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego)
Organizatorzy: CARS
Data i miejsce: 13 listopada 2015 r., CARS Wydział Zarządzania UW

Zgodnie z programem wykładów gościnnych CARS, w dniu 13 listopada 2015 r. odbył się w CARS Wykład Gościnny prof. USz dr. hab. Rajmunda Molskiego pt. „Dylematy polityki promowania narodowych czempionów”.

Dylematy polityki promowania narodowych czempionów Zaproszenie

Dylematy polityki promowania narodowych czempionów Nota o wykładowcy  Nota o wykładowcy

Tytuł wykładu: The Use of Economic Analysis in US Administrative Law
Wykładowca: Profesor Barry Sullivan (Loyola University Chicago)
Organizatorzy: Centrum Prawa Amerykańskiego WPiA UW przy współpracy CARS
Data i miejsce: 26 października 2015 r., Wydział Prawa UW

26 października 2015 r. odbyło się spotkanie z prof. Barrym Sullivanem z Loyola University Chicago poświęcone stosowaniu analizy ekonomicznej w amerykańskim prawie administracyjnym (tytuł referatu: „The Use of Economic Analysis in US Administrative Law”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Szkołę Prawa Amerykańskiego Wydziału Prawa i Administracji UW przy współudziale Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania UW.

The Use of Economic Analysis in US Administrative Law  Zaproszenie