• slajd 2

  Centrum Studiów
  Antymonopolowych
  i Regulacyjnych

 • slajd 3

  Centrum Studiów
  Antymonopolowych
  i Regulacyjnych

 • Centrum

  Centrum Studiów
  Antymonopolowych
  i Regulacyjnych

 19 maja 2023 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się seminarium „The Rule of Law and the Internal Market of the EU/EEA”.

Podejmuje ono próbę systematycznej dyskusji nad skutkami, jakie kryzys rządów prawa w państwach członkowskich UE jak Polska i Węgry wywiera (lub morze wywrzeć w przyszłości) na Rynku Wewnętrznym Unii oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wychodząc od bieżących przykładów tej relacji (jak wyrok Sądu w sprawie T-791/18 Sped-Pro), seminarium skupi się na kilku sferach, w których erozja praworządności przekłada się negatywnie na funkcjonowanie prawnych podstaw Rynku Wewnętrznego: swobodnym przepływem towarów, osób, usług i kapitału, które stanowią trzon rynku wewnętrznego, a także na prawie konkurencji, niezależności instytucji regulacyjnych oraz prawie prywatnym. Seminarium jest współorganizowane przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytet w Oslo – we współpracy z ASCOLA Central Europe Chapter.

Dyskusja w ramach seminarium będzie toczyła się wokół czterech wystąpień:

Prof. Maciej Taborowski (Instytut Nauk Prawnych PAN): Relationship between the EU Internal Market and the Value of the Rule of Law 

Dr Mateusz Grochowski (Max Planck Institute, Hamburg): Private Law Dimension (including consumer law)

Prof. Maciej Bernatt (Uniwersytet Warszawski): Public Law Dimension: EU Competition Law

Prof. Christophe Hillion (Uniwersytet w Oslo): External Dimension: the Rule of Law & the EEA 

 Komentarze do referatów przedstawią: Prof. Kati Cseres (Uniwersytet w Amsterdamie), Prof. Sybe de Vries (Uniwersytet w Utrechcie), Prof. Dawid Miąsik (Instytut Nauk Prawnych PAN), Prof. Małgorzata Kozak (Uniwersytet w Utrechcie).

CARS

Centrum Studiów
Antymonopolowych i Regulacyjnych

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319