• slajd 2

  Centrum Studiów
  Antymonopolowych
  i Regulacyjnych

 • slajd 3

  Centrum Studiów
  Antymonopolowych
  i Regulacyjnych

 • Centrum

  Centrum Studiów
  Antymonopolowych
  i Regulacyjnych

W dniu 29 stycznia 2015 r. opublikowana została kolejna – dostępna publicznie – Ekspertyza naukowa CARS. Tym razem powołany w CARS zespół poddał analizie obowiązek dostaw leków na rzecz hurtowników w świetle prawa konkurencji i regulacji sektorowych.

Rodzaj działania: Ekspertyza naukowa

Tytuł: Obowiązek dostaw leków na rzecz hurtowników w świetle prawa konkurencji i regulacji sektorowych

Autorzy: prof. dr hab. Tadeusz Skoczny (Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania UW), przy współudziale r.p. Marcina Kolasińskiego (doktoranta w Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego WZ UW)

Data: 29 stycznia 2015 r.

Ekspertyza została sporządzona na zlecenie INFARMA Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych. Jest ona związana z toczącymi się aktualnie w Sejmie pracami nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne. Ekspertyza ma zatem charakter publiczny i jest dostępna ze strony www.cars.wz.uw.edu.pl wszystkim zainteresowanym podmiotom także poza ramami procesu legislacyjnego.

Podstawowym celem Ekspertyzy była weryfikacja twierdzenia, że dla zaspokojenia bieżących potrzeb pacjentów konieczne jest wprowadzenie przepisów gwarantujących hurtowniom dostawy leków refundowanych.

CARS

Centrum Studiów
Antymonopolowych i Regulacyjnych

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319