Laboratorium Rynku Pocztowego działające w ramach CARS istnieje od 1 września 2016 r.
Zgodnie z ideą CARS zadaniem Laboratorium Rynku Pocztowego jest prowadzenie interdyscyplinarnych prawno-ekonomicznych badań naukowych nad regulacją gospodarczą i ochroną konkurencji w sektorze usług pocztowych. Wskazane podejście badawcze ma wyjątkowo silne uzasadnienie w odniesieniu do tego sektora, gdzie warstwa prawna i ekonomiczna są ze sobą ściśle zespolone, tak w nauce jak i w praktyce.
Powodem utworzenia Laboratorium było założenie, że zagadnienia regulacji i ochrony konkurencji w sektorze usług pocztowych ma tak w Polsce jak i w całej Unii Europejskiej ogromne znaczenie. Zakres regulacji tego rynku nie został ciągle ostatecznie ukształtowany. Związane jest to z transformacją operatorów pocztowych z tradycyjnego doręczyciela przesyłek listowych na podmioty spełniający różne zadania i funkcje związane m.in. tzw. e-administracją czy e-państwem. W związku z tym, zagadnienie to cieszy się zainteresowaniem zarówno firm pocztowych (operatorów narodowych jak i podmiotów prywatnych) i ich organizacji gospodarczych (np. International Post Corporation), a także organizacji pozarządowych i innych. Zajmują one istotne miejsce w działalności międzynarodowych (np. Universal Postal Union), europejskich (np. Europejska Grupa Regulacji Usług Pocztowych) i polskich (głównie Urzędu Komunikacji Elektronicznej) organów regulacyjnych.

Laboratorium Rynku Pocztowego Laboratorium Rynku Pocztowego

Plany działalności Laboratorium Rynku Pocztowego w latach 2016 – 2018 Plany działalności Laboratorium Rynku Pocztowego w latach 2016 – 2018

dr Mateusz Chołodecki
Kierownik Laboratorium Rynku Pocztowego

Koordynator sektora usług pocztowych w CARS. W latach 2008-2020 związany z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W tym okresie, od 2013 zatrudniony jako adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego. Studiował na uniwersytetach: Masaryka w Brnie (Czechy) oraz w Oslo (Norwegia). Czołowy specjalista z zakresu regulacji pocztowej w Polsce. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego w tym z prawa pocztowego. Do Jego najważniejszych publikacji należy zaliczyć m.in. książkę pt. Kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (2013) czy wydanej w serii komentarze wydawnictwa C.H. Beck Prawo pocztowe. Komentarz (M. Chołodecki, A. Piszcz, T. Skoczny [red.] 2018). Regularnie cytowany przez ogólnopolskie media (Polityka, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Program 3 Polskiego Radia itp.). Doradzał największym operatorom pocztowym w Polsce.

Uczestnik oraz prelegent na wielu prestiżowych konferencjach krajowych oraz międzynarodowych. Laureat nagród za swoją pracę naukową i dydaktyczną. Nominowany do prestiżowej „Nagrody Regulacyjnej CARS 2015” przyznawanej za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie prawa regulacyjnego.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Współpracownicy

dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB
Dr habilitowany nauk prawnych.Profesor Uniwersytetu w Białymstoku, p.o. kierownika Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego.
W CARS – koordynator obszaru kar pieniężnych w prawie ochrony konkurencji i konsumentów, członek Editorial Board Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies oraz Kolegium Redakcyjnego internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego.
Członek Rady Doradczej przy Prezesie UOKiK. Członek Academic Society for Competition Law (ASCOLA) oraz Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Radca prawny (OIRP w Białymstoku).
Specjalizuje się w problematyce sankcjonowania naruszeń prawa ochrony konkurencji. Autorka licznych monografii, w tym Sankcje w polskim prawie antymonopolowym (Wyd. Temida 2, Białystok 2013), za którą została nominowana do „Nagrody CARS 2014”.


E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przemysław Sypniewski

Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Schwester Buschball Stiftung na Uniwersytecie Fryburskim. Ekspert w zakresie rynku pocztowego i logistyki. Pełnił funkcję Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. w latach 2016 – 2020.

Biegły NIK w dziedzinie przygotowania polskiego rynku pocztowego do jego liberalizacji. Expert Sejmu RP dot. podkomisji d/s Prawa pocztowego. Twórca i pierwszy Prezes Instytutu Pocztowego.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Anna Romejko-Borkowska
Radca prawny. Wicedyrektor Instytutu Pocztowego. Ekspertka w dziedzinie rynku pocztowego i telekomunikacyjnego. Brała udział w kluczowych dla rynku pocztowego postępowaniach prawnych.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ekspertyzy

Ocena „Strategii Poczty Polskiej” (2016)

 

Publikacje

Prawo Pocztowe. Komentarz, pod red. Mateusza Chołodeckiego, Anny Piszcz i Tadeusza Skocznego, C.H. Beck 2018

internet Quarterly of Antitrust and Regulation (iKAR) 2018 vol. 1(7)

Przemiany w polskim sektorze pocztowym (2016)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2014, nr 2(3)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2018, nr 1(7)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2019, nr 3(8)

Konferencje

Pierwsza Krajowa Konferencja Pocztowa – Rynek pocztowy w zmieniającym się świecie (28.09.2017)

 

Współpraca

 Porozumienie o współpracy między CARS a UKE

 Porozumienie o współpracy między CARS a Pocztą Polską