Jan Walulik Jan Walulik W dniu 16 lipca 2015 r. w Centrum Konferencyjnym UOKiK odbyło się czwarte już uroczyste ogłoszenie wyników konkursu o Nagrodę CARS, organizowanego corocznie przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) WZ UW. Tym razem przyznana została NAGRODA CARS 2015 za najlepsze monografie z zakresu regulacji (regulacyjna). Podobnie jak w ubiegłych latach fundatorem nagrody był PKO Bank Polski S.A. Nagrodę wręczyła Pani Justyna Borkiewicz Dyrektor pionu Zarządu PKO Bank Polski S.A. w towarzystwie członków Kapituły.
Laureatem Nagrody CARS 2015 (regulacyjnej) został dr Jan Walulik, prawnik prowadzący kancelarią prawniczą, za pracę Reforma regulacyjna. Przykład transportu lotniczego (Wyd. EuroPrawo, Warszawa 2013). Nominowane do Nagrody CARS 2015 były także prace: dr. M. Chołodeckiego, dr. S. Jareckiego, dr. hab. M. Pawełczyka i prof. dr. hab. A. Szablewskiego.

Regulamin Nagrody CARS 2015 Regulamin

Lista bazowa Nagrody CARS 2015 Lista bazowa

Lista uprawnionych Nagrody CARS 2015 Lista uprawnionych

Karta do głosowania Nagrody CARS 2015 Karta do głosowania

Protokół z posiedzenia Kapituły Nagrody CARS 2015 Protokół z posiedzenia Kapituły

Program Gali Nagrody CARS 2015 Program Gali

Sprawozdanie z Gali Nagrody CARS 2015 Sprawozdanie z Gali

Program Panelu Regulatorów Nagrody CARS 2015 Program Panelu Regulatorów

Sprawozdanie z Panelu Regulatorów  Nagrody CARS 2015 Sprawozdanie z Panelu Regulatorów