Z dniem 15 maja 2016 r. rozpoczęło swoją działalność – w ramach Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – Laboratorium Lotnictwa Cywilnego.

 

Laboratorium Lotnictwa Cywilnego Laboratorium Lotnictwa Cywilnego

 

Jan Walulik dr Jan Walulik
Kierownik Laboratorium Lotnictwa Cywilnego CARS

Dr nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa a Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2007). Doktor nauk prawnych (2011). Od 10 lat związany z sektorem transportu lotniczego. Wykładowca i autor licznych publikacji w dziedzinie transportu lotniczego. Radca prawny, specjalizuje się także w prawie gospodarczym.
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
walulik.aero, LinkedIn, Researcher ID, Publons, Routledge, Scopus, Google scholar, ORCID, Academia.edu, Mendeley, SSRN, Research Gate, Nauka Polska, SSWR, Polska Bibliografia Naukowa

 

Współpracownicy

Anna Piszcz dr Filip Czernicki
Dr nauk prawnych.
Specjalizuje się w prowadzeniu analiz rynkowych związanych z inwestycjami w sektorze lotniskowym i pozalotniczym oraz przygotowywaniem rekomendacji zaangażowania PPL w nowe inwestycje. Redaktor i współautor szeregu publikacji z zakresu rynku portów lotniczych, w tym: Polish Airports in the European Union - Competitive Challenges, Regulatory Requirements and Development Perspectives. (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013), czy Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i w Polsce – wybrane zagadnienia. (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011).
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Piotr P. Dziubak Piotr P. Dziubak
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od września 2003 roku zatrudniony w ministerstwach właściwych ds. transportu (obecnie Ministerstwo Infrastruktury) w Departamentach Poczty, Polityki Transportowej i Współpracy Międzynarodowej oraz Lotnictwa.
Od września 2010 roku pracuje w Departamencie Lotnictwa, odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe, w tym za udział Polski w pracach Rady UE oraz komitetach i grupach eksperckich Komisji Europejskiej.
W Departamencie Lotnictwa zajmuje się takimi zagadnieniami jak: konkurencja w transporcie lotniczym, łączność, zagadnienia socjalne oraz prawa pasażerów w transporcie lotniczym.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agnieszka Kunert-Diallo dr Agnieszka Kunert-Diallo
Dr nauk prawnych. Od lat współpracuje z PLL LOT S.A. w zakresie doradztwa prawnego. Wykładowca akademicki. Członek Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA). Specjalizuje się w prawie międzynarodowym lotniczym, prawie ochrony konkurencji i konsumentów, ochronie danych osobowych oraz polityce compliance.
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małgorzata Polkowska dr hab. Małgorzata Polkowska, prof. ucz.
Prof nadzwyczajny prawa międzynarodowego, specjalność prawo lotnicze i kosmiczne, bezpieczeństwo; pracowała w PLL LOT SA oraz ULC, w latach 2013-2016 działała jako pierwszy w historii Polski członek Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), stały reprezentant Polski i grupy środkowoeuropejskiej CERG. Wykładowca uczelni polskich i zagranicznych, autorka ponad 80 publikacji w języku polskim i angielskim o tematyce prawa międzynarodowego, w tym lotniczego i kosmicznego.
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Paweł Zagrajek dr Paweł Zagrajek
Dr nauk ekonomicznych. Związany z branżą transportu lotniczego do ponad 10 lat. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawnym i operacyjnym funkcjonowaniem rynku transportu lotniczego, zarówno z punktu widzenia przewoźników lotniczych, jak również portów i władz lotniczych. Na co dzień współpracuje z Katedrą Transportu w Szkole Głównej Handlowej. Autor wielu publikacji z obszaru transportu lotniczego.
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Projekty badawcze

Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i w Polsce II – wybrane zagadnienia (2011)

Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i w Polsce – uwarunkowania antymonopolowo-prawne i regulacyjne (2009)

 

Publikacje

Ready for Take Off? Integrating Drones into the Transport System, ITF Research Reports, OECD Publishing, Paris (2021)

Harmonising Regulatory and Antitrust Regimes for International Air Transport, Routledge (2019)

Polish Airports in the European Union – Competitive Challenges, Regulatory Requirements and Development Perspectives (2013)

Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i w Polsce II – wybrane zagadnienia (2011)

Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i w Polsce a prawo konkurencji i regulacje lotniskowe (2010)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2017 nr 2 (6)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2016 nr 2 (5)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2015 nr 4 (4)

 

Konferencje

Konferencja „Unia Europejska wobec wyzwań Prawa Lotniczego (15.04.2019)

Wykład gościnny prof. Juergena Muellera "The New Berlin Airport (BBI): Too late, too expensive and too small! A case study on the politics of airport construction" (19.10.2018)

Konferencja The impact on economy of hub airports operation and infrastructure development 06-07 września 2018 r.

TAIEX Regional Workshop on State Aid Rules in Aviation: Enhancing Air Transport Connectivity in the Western Balkans, Podgorica 25-26.07.2018

Wykład gościnny prof. Alana Khee Jin-Tana z National University of Singapore (18.06.2018)

Airline Regulatory and Antitrust Conference (2017)

Antitrust Aviation Seminar – Seminarium Lotnicze (2016)

Bezpieczeństwo i efektywność funkcjonowania portów lotniczych (2012)

Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i Polsce a prawo konkurencji i regulacje lotniskowe (2010)

 

Współpraca

Porozumienie o współpracy między CARS a PAŻP Porozumienie o współpracy między CARS a PAŻP (2017)

Współpraca z Przedsiębiorstwem Państwowym Porty LotniczeWspółpraca z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze”

CARS

Centrum Studiów
Antymonopolowych i Regulacyjnych

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319